Repeaters en Mobilofoons

Mobilofoons en Repeaters

Mobilofoon

Een mobilofoon wordt gebruikt in voertuigen voor het onderhouden van de verbindingen met een basisstation en tussen voertuigen onderling. Voor gebruik van communicatiemiddelen binnen een gebouw of tijdens een evenement is een Portofoons aan te bevelen.

dm4600

RepeaterRD965-4-1024x682